Supervisors for the programs of Master of Arts in Communication

Supervisors for the programs of Master of Arts in Communication

Full-time Supervisor

Name

Position

E-mail

Zhang Zhi Qing

Professor

zqzhang@must.edu.mo

Sun Zhen

Associate Professor

zsun@must.edu.mo

Liu Xu Dong

Associate Professor

xdliu@must.edu.mo

Guo Yu

Associate Professor

yuguo@must.edu.mo

Zhang Ge Hao

Assistant Professor

ghzhang@must.edu.mo

Huang Wei Zi

Assistant Professor

wzhuang@must.edu.mo

Wang Di

Assistant Professor

dwang@must.edu.mo

Tang Io Weng

Assistant Professor

iwtang@must.edu.mo

Lee Joo Yeon

Assistant Professor

jlee@must.edu.mo

Ng Kin Ieng Assistant Professor

king@must.edu.mo

Peng Kun Assistant Professor kpeng@must.edu.mo
Zhang Xiao Assistant Professor xiaozhang@must.edu.mo
Ju Bei Assistant Professor bju@must.edu.mo

Contact Us

Address:
R306, Macau University of Science and Technology, Avenida Wai Long, Taipa, Macau
Fax: (+853) 2888-0091

Bachelor of Arts(Art Design)
Bachelor of Arts in Art Design:
baad-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216

Bachelor of Arts in Journalism and Communication
bajc-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216

Doctor of Philosophy in Communication
Master of Arts in Communication
fa_inquiry@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2945

Doctor of Philosophy in Design
Master of Design
g_design@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2345

Doctor of Philosophy in Fine Arts
Master of Fine Arts
g_arts@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-1917

Doctor of Management in Film Industry
Master of Management in Film Industry
Master of Film Production
Bachelor in Film and Television Production
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2973

Master of Fine Arts in Interactive Media
Bachelor of Fine Arts in Digital Media
Bachelor in Acting
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2313

Doctor of Architecture
Master of Architecture
g_act@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-1782