Supervisors for the programs of Master of Arts in Communication

Supervisors for the programs of Master of Arts in Communication

Full-time Supervisor

Name

Position

E-mail

Zhang Zhi Qing Professor zqzhang@must.edu.mo
Sun Zhen Professor zsun@must.edu.mo
Liu Xu Dong Associate Professor xdliu@must.edu.mo
Guo Yu Associate Professor yuguo@must.edu.mo
Wang Di Associate Professor dwang@must.edu.mo
Zhang Ge Hao Assistant Professor ghzhang@must.edu.mo
Huang Wei Zi Assistant Professor wzhuang@must.edu.mo
Lee Joo Yeon Assistant Professor jlee@must.edu.mo
Peng Kun Assistant Professor kpeng@must.edu.mo
Zhong Li Assistant Professor lizhong@must.edu.mo
Hu Yang Assistant Professor yhu@must.edu.mo

FA

FA AFMUST

Contact Us

Address:
R306 & R313 Macau University of Science and Technology, Avenida Wai Long, Taipa, Macau
Office Hour: Monday-Friday: 9am-1pm ; 2:30pm-6:20pm
Fax: (+853) 2888-0091


Bachelor of Arts in Journalism and Communication
bajc-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216


Bachelor of Arts in Art Design
baad-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216


Doctor of Philosophy in Communication
Master of Arts in Communication
fa_inquiry@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2945


Doctor of Philosophy in Design
Master of Design
g_design@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2345


Doctor of Philosophy in Fine Arts
Master of Fine Arts
g_arts@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-1917


Doctor of Management in Film Industry
Master of Management in Film Industry
Master of Film Production
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2973


Doctor of Philosophy in Digital Media
Master of Fine Arts in Interactive Media
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2313


Bachelor in Film and Television Production
Bachelor in Acting
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2098


Bachelor of Fine Arts in Digital Media
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2330