Supervisors for the program of Master of Film Production

Supervisors for the program of Master of Film Production

Full-time Supervisors

Name

Position

E-mail

Zhang Zhi Qing Professor zqzhang@must.edu.mo
Yin Hong Professor yinhong@tsinghua.edu.cn
Si Ruo Distinguished Guest Professor siruocuc@163.com
Zhang Lin Ming Associate Professor lmzhang@must.edu.mo
Meng Xiao Qing Associate Professor xqmeng@must.edu.mo
Zhang Ge Hao Assistant Professor ghzhang@must.edu.mo
Chiang Siu Ling Assistant Professor slchiang@must.edu.mo
Tian Yuan Assistant Professor ytian@must.edu.mo
Luo Le Assistant Professor lluo@must.edu.mo
Li Hao Assistant Professor hali@must.edu.mo
Huang Ying Assistant Professor huangying@must.edu.mo

Part-time Supervisors

Name Position E-mail
Liang Ming Professor mzkw2003@aliyun.com
Shi Chuan Professor riverstone@vip.126.com
Hu Zhi Feng Professor hzfbj@126.com
Yao Guo Qiang Professor yaogq8888@sina.com
Yang Cheng Hu Researcher Director flytiger@bnu.edu.cn
Yang Lin Professor yanglin@bfa.edu.cn
Xu Feng Professor xu_feng71@126.com
Xing Hong Wen Professor xinghongwen@shupl.edu.cn
Jin Gui Rong First-class photographer, lighting designer jgr610917327@sina.com
Liu Ming Hou Professor liuminghou0503@163.com
Pan Ruo Jian Professor 460882747@qq.com
Wu Bing Associate Professor rzdwb@263.net
Chen Bei Ni Assistant Professor samminichen@163.com
Zhang Zhen Peng Professor 15315560333@163.com
Shi Jun Associate Professor whdwhh3@hotmail.com
You Xi Associate Professor youxi2112@126.com

FA

FA AFMUST

Contact Us

Address:
R306 & R313 Macau University of Science and Technology, Avenida Wai Long, Taipa, Macau
Office Hour: Monday-Friday: 9am-1pm ; 2:30pm-6:20pm
Fax: (+853) 2888-0091


Bachelor of Arts in Journalism and Communication
bajc-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216


Bachelor of Arts in Art Design
baad-ad@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2216


Doctor of Philosophy in Communication
Master of Arts in Communication
fa_inquiry@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2945


Doctor of Philosophy in Design
Master of Design
g_design@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2345


Doctor of Philosophy in Fine Arts
Master of Fine Arts
g_arts@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-1917


Doctor of Management in Film Industry
Master of Management in Film Industry
Master of Film Production
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2973


Doctor of Philosophy in Digital Media
Master of Fine Arts in Interactive Media
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2313


Bachelor in Film and Television Production
Bachelor in Acting
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2098


Bachelor of Fine Arts in Digital Media
af@must.edu.mo
Tel: (+853) 8897-2330