student activities new

發佈消息:「科大醫院」為本校學生推出三九天灸優惠計劃

致全體學生:

       科大醫院現正推出「三九天灸」推廣優惠,本校學生憑學生證預約三九天灸套餐(共4帖),即可享有優惠價優惠。詳情可向科大醫院電郵查詢:uhppr@must.edu.mo,預約電話:(853) 2882 1838,參閱附件資料。

特此通知

 

 

學生事務處
2021年12月3日

 

附件:通告

           附件一

           附件二