Faculty of Humanities and Arts

Mentor's Message

 

Class Information of 2021/2022 Academic Year

 

Year

Program

Class

Mentor

Senior student

1

Arts in Journalism and Communication

BJ19001_D1

LIU, XUDONG

ZENG, XIAOLIN

BJ19001_D2

LIU, XUDONG

GUO, YUANMING

BJ19001_D3

NG, KIN IENG 

XIAO, NUOCHEN

BJ19001_D4

ZHANG, XIAO

FAN, MINGMING

BJ19001_D5

ZHANG, XIAO

ZHANG, GEFAN

2

BJ19004_D1

JU, BEI

-

BJ19004_D2

JU, BEI

-

BJ19004_D3

GUO, YU

-

BJ19004_D4

SUN, ZHEN

-

BJ19004_D5

PENG, KUN

-

3

BJ12010_D1

HUANG, WEIZI

-

BJ12010_D2

HUANG, WEIZI

-

BJ12010_D3

ZHONG, LI

-

BJ12010_D4

ZHONG, LI

-

4

BJ12006_D1

WANG, DI

-

BJ12006_D2

TANG, IO WENG

-

BJ12006_D3

WANG, DI

-

BJ12006_D4

WANG, DI

-

1

Arts in Art Design

BDZ1902_D1

HUANG, GUANGHUI

CAI, ZIQI

BDZ1902_D2

WANG, LAN

LIU, QINGWEN

BDZ1902_D3

WANG, LAN

LIU, QINGWEN

BDZ1902_D4

GU, YUE

GUO, JIEHUA

BDZ1902_D5

ZHANG, XIZHI

LIAO, ZHIYAN

BDZ1902_D6

LEONG, KITMAN

LI, ZHEN

BDZ1902_D7

ZHU, HANLONG

XU, GUANHUA

2

BDV1901_D1

ZHANG, XIZHI

-

BDV1901_D2

ZHANG, XIZHI

-

BDP1906_D1

ZHANG, MENGTING

-

BDP1906_D2

ZHANG, MENGTING

-

BDI1901_D1

ZHENG, JIANYI

-

BDI1901_D2

WANG, XIAOXIAO

-

BDI1901_D3

WANG, XIAOXIAO

-

3

BDV1907_D1

LIU, PENG

-

BDV1907_D2

JIAO, HAIRUO

-

BDP1901_D1

YAN, SHAOSHI

-

BDP1901_D2

QUAN, XIXI

-

BDI1909_D1

FENG, JINGLEI

-

BDL1904_D1

LIU, PENG

-

4

BD12017_D1

ZHANG, XIZHI

-

BD12017_D2

CHEN, ZHENG

-

BD12017_D3

YAN, SHAOSHI

-

BD12017_D4

WANG, GUANQIANG

-

BD12017_D5

FENG, JINGLEI

-

BD12017_D6

ZHENG, JIANYI

-

BD12017_D7

YE, XI

-

BD12017_D8

LI, MIN

-

BD12017_D9

QUAN, XIXI

-

BD12017_D10

HUANG, GUANGHUI

-

BD12017_D11

WU, ZHEN

-

BD12017_D12

TIAN, YUAN

-

BD12017_D13

WANG, XIAOFENG

-

BD12017_D14

WANG, WEIJIA

-

BD12017_D15

WANG, WEIJIA

-

1

Film and Television Production

BAFZ03_D1

TIAN, YUAN

LI, CHAORAN

BAFZ03_D2

TIAN, YUAN

WANG, YILIN

BAFZ03_D3

LUO, LE

WU, YULUN

2

BAFZ15_D1

LUO, LE

-

BAFZ15_D2

WANG, FUGANG

-

1

Acting

BAAZ09_D1

LI, HAO

LIU, FANGDI

BAAZ09_D2

LI, HAO

LIU, FANGDI

2

BAAF02_D1

LI, HAO

-

BAAS02_D1

LI, HAO

-

1

Fine Arts in Digital Media

BADZ04_D1

WANG, FUGANG

ZHANG, ZHEYU

BADZ04_D2

GU, YUE

GUO, JIEHUA

BADZ04_D3

NG, KIN IENG 

ZHANG, ZHEYU

2

BADG01_D1

LI, JIAQI

-

BADA01_D1

HU, BIN

-

Class Activities