Faculty of Innovation Engineering

Mentor's Message

Class Information of 2022/2023 Academic Year

Year Major Class Mentor Senior student
1 BIT MATH101-D1(1) XIAO, XUANXUAN XU, GUOHUA
MATH101-D1(2) LIANG, ZHIYAO PANG, ZEYU
MATH101-D2(1) YANG, LEI LI, YONGZE
MATH101-D2(2) FENG, LI XU, LIUJIE
2 2A-1 WU, YANG -
2A-2 ZHAO, QINGLIN -
2BC LI, XIAO DONG -
3 3A-1 ZHOU, LING -
3A-2 U, KIN TAK -
3BC HUANG, RUBING -
4 4AB-1 HUANG, RUBING -
4AB-2 PENG, YUYANG -
4C MONDAL, SUBROTA KUMAR -

Class Activities