Faculty of Law

Mentor's Message

Class Information of 2021/2022 Academic Year

 

Year Program Class Mentor Senior student

1

  

Law

  

BL19001 D1

ZHOU, TING

LI, QIANWEN

BL19001 D2

CHEN, BO

JIANG, ZHONGYI

BL19001 D3

PENG, YUNPENG

WANG, JIALIN

Class Activities