Faculty of Law

Mentor's Message

Class Information of 2023/2024 Academic Year

 

Year Class Mentor Senior student

1

FL101

ZHOU, TING

BAI, JIAYU

FL102

PENG, YUNPENG

YANG, YIN

Class Activities