University International College

Mentor's Message

Class Information of 2022/2023 Academic Year

Year Major Class Mentor Senior student
1 BAFLS12 2209ENG01 DAI, ZHUJUN DIAO, JIARONG
2209ENG02 PU, XIAO HONG
2209PORT01 LI, YAQING WANG, RUINING
2209PORT02 YU, WENWEN
2209SPAN01 XIE, QIN ZHANG, KEXIN
2209SPAN02 CAI, YANLING
2 2109ENG01 CHEN, YAOYAO -
2109ENG02 -
2109PORT01 GUO, MO -
2109PORT02 -
2109SPAN01 LU, JINYU -
2109SPAN02 -
3 2009ENG01 ZHANG, JING -
2009ENG02 -
2009PORT01 HE, MENG -
2009PORT02 -
2009SPAN01 LIU, YU -
2009SPAN02 -
4 1909ENG01 CHEN, JIMIN -
1909ENG02 -
1909PORT01 CAO, SHUXIANG -
1909PORT02 -
1909SPAN01 CHEN, YEHUA -
1909SPAN02 -