Faculty of Hospitality and Tourism Management

Mentor's Message

Class Information of 2022/2023 Academic Year

Year Major Class Mentor Senior student
1 BITM BITM22DC1 CHEN, SONGHONG ZHANG, WEI
BITM22DC2 LIU, CHAO LIN, ZHIXUAN
BITM22DE1 TANG, JUAN LI, CHANG
BITM22DE2 FENG, YAN ZHONG, QIYING
BITM22DE3 XU, YE ZHANG, YUN
BITM22DE4 PAN, SU YING YAN, MING
BITM22DE5 LAI, TIN HANG ZHANG, YUQING
BHM12 BHM22DE2 YANG, CHIEH YUN DONG, HONGYI
BHM22DE3 CHENG, MAN TAT LI, ZHIQI
BHM22DE4 WANG, SHUO WANG, ZIQI
BHM22DE5 YANG, KAIHAN HUANG, XINQIAO
2 BITM BITM1308DC1 HONG, FANG -
BITM1308DC2 PAN, WEN -
BITM1308DE1 ZHANG, YANG -
BITM1308DE2 CHAU, SHUK MUN -
BITM1308DE3 ELIZABETH, AGYEIWAAH (LIZ) -
BITM1308DE4 GAO, XIONGBIN -
BITM1308DE5 CHEN, YUJIE -
BITM1308DE6 PARK, SUNG HEE -
BHM12 BITM1908DE1 PAI, CHEN KUO -
BITM1908DE2 LO, YIN HSI -
BITM1908DE3 GOU, RUI -
BITM1908DE5 TENG, SHU-PENG -
3 BITM BITM20DC1 ZHANG, KELVIN YIHANG -
BITM20DC2 XIA, MENGLONG -
BITM20DE1 HU, XIAO -
BITM20DE2 LEE, HOFFER MING -
BITM20DE3 LIU, JING -
BHM12 BHM20DE1 WONG, WENG CHOU -
BHM20DE2 WONG, WENG CHOU -
BHM20DE3 CHENG, TING PONG -
BFBM13 BFBM20DE1 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
4 BITM BITM18 KIM, YONGJOONG -
BITM19 ZHU, YANNI  -
BITM20 FENG, YAN -
BITM21 FENG, YAN -
BITM22 ZHANG, SU -
BHM12 BHM10 LIU, YINGNI  -
BHM11 YANG, KAIHAN -
BHM12 YANG, CHIEH YUN -
BFBM13 BFBMRM3 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
BFBMCA4 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
5 BITM BITM1 CHEN, SONGHONG -
BITM2 FENG, YAN -
BITM5 XU, YE -
BITM6 PAN, SU YING -
BHM12 BHM1 PARK, SUNG HEE -
BHM3 YANG, CHIEH YUN -
BFBM13 BFBMRM1 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
BFBMCA1 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
6 BITM BITM8 PAN, WEN -
BITM9 FENG, YAN -
BHM12 BHM4 YANG, CHIEH YUN  -
BHM6 YANG, CHIEH YUN  -
BFBM13 BFBMRM2 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -
7 BITM BITM16 LIU, JING -
BFBM13 BFBMCA3 OTE, MARY JUDALEE PESTANO (MAIMAI) -