Part-Time Professor

Name

Position

E-mail

Sun Jianrong Part-Time Professor

jrsun@must.edu.mo

Sheng Yuqi

 Visiting Professor

yqs@sdu.edu.cn

Wu Chunxiang

Visiting Professor

shdwchx@126.com  

Zhao Yang  Visiting Professor zhaoyang@pku.edu.cn
Wen Xiaohong Visiting Professor  xswen@Central.UH.EDU
Ge Hongbing Visiting Professor gehongbing@qq.com
Tang Sulan Visiting Professor 271375879@qq.com
Zhang Xiangrong Visiting Professor 121406552@qq.com
Yu Man Visiting Professor ymcecilia@126.com
Wen Xu Visiting Professor xuwen@swu.edu.cn
Jiang Yan Visiting Professor yj9@soas.ac.uk
Xu Yixing Visiting Professor catarinaxu@shisu.edu.cn
Cao Yufei Visiting Associate Professor yufeielisa@qq.com
Monica Deitos Stedile Visiting Assistant Professor monicadstedile@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Rocha Part-Time Professor ruisrocha88@gmail.com
Macedo Costa, Tatiane Visiting Assistant Professor macedocostatatiane.ple@gmail.com
Sara Cañizal Sardón  Visiting Assistant Professor  saracanizalsardon@gmail.com
Lam Chansing Visiting Assistant Professor cslam@must.edu.mo
Shen Chingfa  Part-Time Assistant Professor cfshen@must.edu.mo

Contact Us

Address:
R722a, Macau University of Science and Technology, Avenida Wai Long, Taipa, Macau


Bachelor of Arts in Foreign Language Studies
Tel: (853) 8897-2144
Email: bafls@must.edu.mo


Master of Arts in Foreign Language Studies
Tel: (853) 8897-2869
Email: uic_enquiry@must.edu.mo


Master of Teaching Chinese as a Foreign Language
Tel: (853) 8897-2369
Email: uic_enquiry@must.edu.mo


PhD in Teaching Chinese as a Foreign Language
Tel: (853) 8897-2369
Email: uic_enquiry@must.edu.mo


PhD in Creative Writing
Tel: (853) 8897-2342
Email: uic_enquiry@must.edu.mo


Study Abroad Programs
Tel: (853) 8897-2375
       (853) 8897-2975
Email: io@must.edu.mo
Fax: (853) 2899-0126