2011/12 Academic Year

 

Award List for 2011/12 Academic Year
First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
1 陳以拓 CHEN, YITUO FL
2 張樹 ZHANG, SHU FL
3 于睿 YU, RUI FMA
4 余小珠 U, SIO CHU FI
5 黃健斌 HUANG, JIANBIN FI
6 陳毅聰 CHAN, NGAI CHONG FI
7 林凱 LAM, HOI FI
8 郭家偉 KUOK, KA WAI FI
9 卓琳 ZHUO, LIN FMA
10 孫倩彬 SUN, QIANBIN FMA
11 戴穎 DAI, YING FMA
12 孫銘澤 SUN, MINGZE FMA
13 黃宇韜 HUANG, YUTAO FMA
14 李靜宜 LI, JINGYI FHTM
15 姚怡錨 YAO, YIMAO FHTM
16 黃瑩 HUANG, YING FHTM
17 李旭 LI, XU FMA
18 周明哲 ZHOU, MINGZHE FA
Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
19 徐友華 XU, YOUHUA FC
20 欒欣澤 LUAN, XINZE FI
21 劉誠 LIU, CHENG FI
22 馬超然 MA, CHAORAN FMA
23 郭然 GUO, RAN FI
24 邢晨 XING, CHEN FI
25 俞碩然 YU, SHUORAN FI
26 楊冰 YANG, BING FL
27 單良 SHAN, LIANG FMA
28 賴瑜 LAI, YU FMA
29 吳加如 WU, JIARU FMA
30 林捷 LIN, JIE FMA
31 陳岑 CHEN, CEN FMA
32 陳艷菱 CHEN, YANLING FA
33 陳慧雲 CHEN, HUIYUN FHTM
34 李涵江 LI, HANJIANG FMA
35 李鷺露 LI, LULU FA
36 金維娜 JIN, WEINA FMA
37 陳哲蘅 CHEN, ZHEHENG FMA
Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
38 張嵐 ZHANG, LAN FMA
39 焦傑仁 ZHANG, ZIZHENG FMA
40 何嘯峰 HE, XIAOFENG FMA
41 李奕航 LI, YIHANG FA
42 張萌 ZHANG, MENG FMA
43 李耀倫 LEI, IO LON FMA
44 莫琳琳 MO, LINLIN FHTM
45 曾茂財 ZENG, MAOCAI FMA
46 楊咏莉 YANG, YONGLI FL
47 彭冰 PENG, BING FA
48 周正 ZHOU, ZHENG FA
49 黃揚帆 HUANG, YANGFAN FHTM
50 陶靖 TAO, JING FHTM
51 丁莉 DING, LI FMA
52 陶亞琼 TAO, YAQIONG FMA
53 孫雪霏 SUN, XUEFEI FHTM
54 吳年繼 WU, NIANJI FA
55 梁樹源 LEONG, SU UN FL
56 劉金柯 LIU, JINKE FMA
57 金鏴穎 JIN, LUYING FA
58 周穎 ZHOU, YING FA
59 丁婧文 DING, JINGWEN FMA
60 吳思潼 WU, SITONG FA
61 王爽 WANG, SHUANG FHTM
62 張雪蓮 ZHANG, XUELIAN FHTM
63 潘澤威 PAN, ZEWEI FA
64 周亞楠 ZHOU, YANAN FMA
65 羅天豪 LUO, TIANHAO FMA
66 彭思源 PENG, SIYUAN FMA
Outstanding Community Service Award
No. Chinese Name English Name Faculty
67 林金旺 LIN, JINWANG FMA
68 張雙鳳 ZHANG, SHUANGFENG FL
69 丁好 DING, HAO FMA
70 周怡穎 ZHOU, YIYING FMA
71 姜書萌 JIANG, SHUMENG FL
72 趙茜 ZHAO, QIAN FA
73 劉暢 LIU, CHANG FI
74 閻珺琪 YAN, JUNQI FMA
75 孟思儂 MENG, SINONG FMA
76 陳麗君 CHEN, LIJUN FMA
77 李星靚 LI, XINGLIANG PreU
78 單良 SHAN, LIANG FMA
79 張浩 ZHANG, HAO FHTM
80 傅思佳 FU, SIJIA FA
81 柳霽 LIU, JI FA
82 代雨鑫 DAI, YUXIN FL
83 饒洵 RAO, XUN FL
84 焦傑仁 JIAO, JIEREN FHTM
85 賀靜怡 HE, JINGYI FA
86 楊洺 YANG, MING FMA
87 趙鶴 ZHAO, HE FMA
88 冼亮秀 XIAN, LIANGXIU FMA
89 趙薇晨 ZHAO, WEICHEN FA
90 楊清月 YANG, QINGYUE FMA
91 單鸞瑤珺 SHAN, LUANYAOJUN FMA
92 姚婉蘇 YAO, WANSU FMA
93 尹昭瀅 YIN, ZHAOYING FMA
94 雷芃 LEI, PENG FMA
95 趙珈萱 ZHAO, JIAXUAN FMA
96 潘緣慕藍 PAN, YUANMULAN FMA
97 許嘉玲 XU, JIALING FMA
98 王家碧 WANG, JIABI FMA
99 許蕓菲 XU, YUNFEI FMA
100 王海媚 WANG, HAIMEI PreU
101 李昂 LI, ANG FMA
102 梁詠康 LEONG, WENG HONG FHTM
103 馮天林 FENG, TIANLIN FHTM
104 陳夢千 CHEN, MENGQIAN FMA
105 金宵 JIN, XIAO FA
106 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
107 沈小堅 SHEN, XIAOJIAN FMA
108 王志成 WANG, ZHICHENG FMA
109 羅騰 LUO, TENG FMA
110 袁野 YUAN, YE FMA
111 余智恒 YU, ZHIHENG FMA
112 張水申 ZHANG, SHUISHEN FMA
113 張天航 ZHANG, TIANHANG FI
114 閔冠博 MIN, GUANBO FI
115 唐博韜 TANG, BOTAO FMA
116 孫吉星 SUN, JIXING PreU
117 王寵 WANG, CHONG FA
118 黃夜凌 HUANG, YELING FA
119 翁敏 WENG, MIN FMA
120 張楚楚 ZHANG, CHUCHU FMA
121 于朗妍 YU, LANGYAN FMA
122 廖偉宏 LIAO, WEIHONG FL
Frist Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
123 劉峰 LIU, FENG FHTM
124 張師瑞 ZHANG, SHIRUI FHTM
125 李敏佳 LI, MINJIA FHTM
126 王宏宇 WANG, HONGYU FMA
127 陳夢千 CHEN, MENGQIAN FMA
128 陳岑 CHEN, CEN FMA
129 薛耀川 XUE, YAOCHUAN FMA
130 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
131 萬淼冬 WAN, MIAODONG FMA
132 馮天林 FENG, TIANLIN FHTM
Second Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
133 關綺媚 KWAN, YEE MEI FHTM
134 馬秋燕 MA, CHAO IN FHTM
135 周之勛 ZHOU, ZHIXUN FA
136 胡天超 HU, TIANCHAO FMA
137 魏玲 WEI, LING FMA
138 莫申宇 MO, SHENYU FHTM
139 李戴依 LI, DAIYI FMA
140 李昂 LI, ANG FMA
141 陳浩楠 CHEN, HAONAN FA
142 袁安琪 YUAN, ANQI FMA
143 龐珮琪 PANG, PEIQI FL
144 梁詠康 LEONG, WENG HONG FHTM
145 彭騫 PENG, QIAN FMA
146 袁瑋臨 YUAN, WEILIN FMA
Third Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
147 何嘉豪 HE, JIAHAO FHTM
148 劉暢 LIU, CHANG FMA
149 嚴衛鵬 YAN, WEIPENG FMA
150 唐俐莎 TANG, LISHA FMA
151 榮文彪 RONG, WENBIAO FHTM
152 麥榮俊 MAC, WENG CHON FHTM
153 胡高源 HU, GAOYUAN FI
154 譚冰 TAN, BING FHTM
155 周玥伶 ZHOU, YUELING FMA
156 虞健熙 YU, JIANXI FA
157 劉思藝 LIU, SIYI FMA
158 吳安妮 WU, ANNI FMA
159 呂詩宇 LU, SHIYU FHTM
160 董越 DONG, YUE FL