2012/13 Academic Year

 

Award List for 2012/13 Academic Year
First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
1 陳舒野 CHEN, SHUYE FHTM
2 陳嘉稀 CHAN, KA HEI FMA
3 陳以拓 CHEN, YITUO FL
4 李奕航 LI, YIHANG FA
5 承冬書 CHENG, DONGSHU FMA
6 張樹 ZHANG, SHU FL
7 張萌 ZHANG, MENG FMA
8 翟月 ZHAI, YUE FA
9 方夢凡 FANG, MENGFAN FMA
10 黃苑莎 HUANG, YUANSHA FMA
11 麥振宇 MAI, ZHENYU FMA
12 冼亮秀 XIAN, LIANGXIU FMA
13 陳岑 CHEN, CEN FMA
14 歐祖賢 OU, ZUXIAN FMA
15 陳艷菱 CHEN, YANLING FA
16 袁野 YUAN, YE FMA
17 石韻 SHI, YUN FMA
18 李鷺露 LI, LULU FA
19 金維娜 JIN,WEINA FMA
20 黃宇韜 HUANG,YUTAO FMA
21 李旭 LI,XU FMA
22 馬臻 MA, ZHEN FMA
23 李孟雅 LI,MENGYA FMA
24 李博 LI, BO FMA
25 張芾 ZHANG,FU FL
26 張贇傑 ZHANG,YUNJIE FL
27 馬涵 MA,HAN FHTM
Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
28 李良 LI, LIANG FC
29 丁鼎 DING, DING FA
30 李雯倩 LI, WENQIAN FA
31 黃璋瑋 HUANG, ZHANGWEI FA
32 蔡紫絲 CHOI, CHI SI FA
33 李家榮 LI, JIARONG FMA
34 黃澤勛 HUANG, ZEXUN FMA
35 高睿 GAO, RUI FMA
36 陶靖 TAO, JING FHTM
37 丁莉 DING, LI FMA
38 王寵 WANG, CHONG FA
39 任可 REN, KE FMA
40 丁婧文 DING,JINGWEN FMA
41 夏良永 XIA, LIANGYONG FI
42 周蜜 ZHOU,MI FMA
43 劉明昊 LIU, MINGHAO FMA
44 高祥寧 GAO, XIANGNING FA
45 羅天豪 LUO,TIANHAO FMA
46 焦傑仁 JIAO, JIEREN FHTM
47 梁舒婷 LIANG,SHUTING FHTM
48 常昊 CHANG,HAO FL
49 李品磊 LI,PINLEI FL
50 康澤華 KANG, ZEHUA FA
51 常悅 CHANG, YUE FMA
52 王海媚 WANG, HAIMEI FMA
53 許治煒 XU,ZHIWEI FL
54 陳綺琪 CHEN,QIQI FMA
55 夏晨溪 XIA,CHENXI UIC
56 周子桐 ZHOU, ZITONG FMA
57 李凝珂 LI, NINGKE FMA
58 周葉繁 ZHOU, YEFAN FMA
Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
59 林宇琳 LIN, YULIN FMA
60 王怡 WANG, YI FMA
61 郭逸凡 GUO, YIFAN FMA
62 董佩蓉 DONG, PEIRONG FMA
63 闕玉峰 QUE, YUFENG FMA
64 王鳳媚 WANG, FENGMEI FC
65 朱小婷 CHU, SIO TENG FL
66 趙藝斐 ZHAO, YIFEI FA
67 趙鈺雯 ZHAO, JUEWEN FMA
Outstanding Community Service Award
No. Chinese Name English Name Faculty
68 王宏宇 WANG, HONGYU FMA
69 陳夢千 CHEN, MENGQIAN FMA
70 余智恒 YU, ZHIHENG FMA
71 陳詩綸 CHEN, SHILUN FMA
72 管千雁 GUAN, QIANYAN FMA
73 潘博煌 PAN, BOHUANG FMA
74 周怡穎 ZHOU, YIYING FMA
75 姚婉蘇 YAO, WANSU FMA
76 尹昭瀅 YIN, ZHAOYING FHTM
77 雷芃 LEI, PENG FHTM
78 詹晶心 ZHAN, JINGXIN FA
79 莫申宇 MO, SHENYU FHTM
80 陳浩楠 CHEN, HAONAN FA
81 王丹彤 WANG, DANTONG FI
82 廖燁瑩 LIAO, YEYING FMA
83 張佩玲 ZHANG, PEILING FMA
84 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
85 雷婷 LEI, TING FMA
86 焦傑仁 JIAO, JIEREN FHTM
87 李昂 LI, ANG FMA
88 黃露莎 HUANG, LUSHA FL
89 王寵 WANG, CHONG FA
90 翁敏 WENG, MIN FMA
91 張楚楚 ZHANG, CHUCHU FMA
92 展翔 ZHAN, XIANG FHTM
93 黃夜凌 HUANG, YELING FA
94 王蔚 WANG, WEI FA
95 蘇詩淇 SU, SHIQI FL
96 張水申 ZHANG, SHUISHEN FMA
97 金宇光 JIN, YUGUANG FMA
98 張淩敖 ZHANG, LINGAO FMA
99 趙傳壁 ZHAO, CHUANBI FMA
100 陳詩薇 CHEN, SHIWEI FHTM
101 葛藤藤 GE, TENGTENG FMA
102 王家碧 WANG, JIABI FMA
103 彭西妮 PENG, XINI FL
104 潘緣慕藍 PAN, YUANMULAN FMA
105 劉書華 LIU, SHUHUA FMA
106 張夢凝 ZHANG, MENGNING FMA
107 虞亦智 YU, YIZHI FHTM
108 趙薇晨 ZHAO, WEICHEN FA
109 單鸞瑤珺 SHAN, LUANYAOJUN FMA
110 楊清月 YANG, QINGYUE FMA
111 代雨鑫 DAI, YUXIN FL
112 饒洵 RAO, XUN FL
113 賀靜怡 HE, JINGYI FA
114 劉明昊 LIU, MINGHAO FMA
115 馮天林 FENG, TIANLIN FHTM
116 林鴻煒 LIN, HONGWEI PreU
117 閔冠博 MIN, GUANBO FI
118 廖偉宏 LIAO, WEIHONG FL
119 趙丹萌 ZHAO, DANMENG FMA
120 王子郁 WANG, ZIYU FMA
121 羅壁瑩 LUO, BIYING FC
122 孫吉星 SUN, JIXING FHTM
123 孫龍雨 SUN, LONGYU FMA
124 余曉雪 YU, XIAOXUE FMA
125 楊毅鈞 YANG, YIJUN FHTM
126 沈昊妤 SHEN, HAOYU FMA
127 張原源 ZHANG, YUANYUAN FMA
128 鄭方嫄 ZHENG, FANGYUAN FMA
129 李星靚 LI, XINGLIANG FA
130 房睿榕 FANG, RUIRONG PreU
131 黃鴻彬 HUANG, HONGBIN FHTM
132 黃雨楠 HUANG, YUNAN FMA
133 陳嘉 CHEN, JIA FMA
134 馬幸 MA, XING FMA
135 肖晗 XIAO, HAN FI
136 王志成 WANG, ZHICHENG FMA
137 龔志浩 GONG, ZHIHAO FMA
138 李超 LI, CHAO FHTM
139 潘俊卿 PAN, JUNQING FHTM
140 趙思賢 ZHAO, SIXIAN FHTM
141 馬智遠 MA, ZHIYUAN FMA
142 蘇上潭 SU, SHANGTAN FMA
143 林佳銘 LIN, JIAMING FMA
144 徐含玫 XU, HANMEI FHTM
145 陳嘉欣 CHEN, JIAXIN FMA
146 朱彥臻 ZHU, YANZHEN FMA
147 王鵬凱 WANG, PENGKAI FI
148 譚清顥 TAN, QINGHAO FA
149 李建東 LI, JIANDONG FMA
150 黄雅文 HUANG, YAWEN FMA
151 馬毓徽 MA, YUHUI FMA
152 梅小瑾 MEI, XIAOJIN FMA
153 秦統 QIN, TONG FMA
154 蔡堯雯 CAI, YAOWEN FMA
155 馮嘉琛 FENG, JIACHEN FL
Frist Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
156 呂詩宇 LU, SHIYU FL
157 王宏宇 WANG, HONGYU FMA
158 馬秋燕 MA, CHAO IN FHTM
159 陳夢千 CHEN, MENGQIAN FMA
160 蘇宇 SU, YU FMA
161 蘇鑫穎 SU, XINYING FMA
162 莫申宇 MO, SHENYU FHTM
163 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
164 陳浩南 CHEN,HAONAN FA
165 袁安琪 YUAN, ANQI FMA
166 廖桂芝 LIU, KWAI CHI FMA
167 鄭天毅 CHEANG, TIN NGAI FMA
Second Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
168 關綺媚 KWAN, YEEMEI FHTM
169 張子正 ZHANG, ZIZHENG FMA
170 袁賡傑 YUAN,GENGJIE FL
171 戴利 DAI, LI FMA
172 鍾振邦 ZHONG,ZHENBANG FMA
173 蕭泳紅 SIU, WENG HONG FA
174 陳諾 CHEN, NUO FL
175 魏玲 WEI, LING FMA
176 林瑋龍 LAM, WAILONG FMA
177 蔡安康 CAI, ANKANG FMA
178 張昊 ZHANG, HAO FMA
179 蔡尚堤 CAI, SHANGDI FMA
180 陳梓豪 CHEN, ZIHAO FHTM
181 鄒蜜 ZOU, MI FHTM
182 曾旭峰 ZENG, XUFENG FMA
183 沈小堅 SHEN, XIAOJIAN FMA
184 秦威 QIN, WEI FMA
185 吳嘉昊 NG, KA HOU SLA
186 張心語 ZHANG, XINYU FMA
187 黃嘉朗 HUANG, JIALANG FMA
188 黃煒鍵 HUANG, WEIJIAN FMA
189 伍小欣 NG, SIO IAN FC
190 張佩玲 ZHANG, PEILING FMA
191 陳舒崟 CHEN, SHUYIN FMA
192 祝詩婷 ZHU, SHITING FHTM
193 林宇明 LIN, YUMING FMA
194 陳樹鵬 CHEN, SHUPENG FMA
195 董越 DONG, YUE FL
196 劉書華 LIU, SHUHUA FMA
197 虞亦智 YU, YIZHI FMA
198 莫琳 MO, LIN FMA
199 王丹彤 WANG, DANTONG FI
200 羅憶洋 LUO, YIYANG FMA
201 蘇世華 SU, SHI HUA FMA
202 李澤政 LI, ZEZHENG FHTM
203 吳家進 WU, JIAJIN FMA
Third Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
204 蔡守元 CAI, SHOUYUAN FMA
205 陳岑 CHEN, CEN FMA
206 薛耀川 XUE, YAOCHUAN FMA
207 廖燁瑩 LIAO, YEYING FMA
208 邱匯峰 QIU, HUIFENG FL
209 劉思藝 LIU, SIYI FMA
210 雷婷 LEI, TING FMA
211 李宥儒 LEI, IAOU FI